Term Dates 2023

Term 1: Wednesday 1st February to Thursday 6th April 2023

 

Term 2:  Monday 24th April – Friday 30th June 2023

 

Term 3: Monday 17th July to Friday 22nd September 2023

Monday 28th August to Friday 1st September: Tournament Week

Monday 4th September to Friday 8th September: Derived Grade Exams

 

Term 4: Monday 9th October to Friday 8th December 2023

Thursday 30th November: Senior Prizegiving 1.30pm

Monday 6th November to Friday 1st December: NZQA Exams

Friday 8th December: Junior Prizegiving 11:30am

Term Dates 2024

Term 1: Thursday 1st February to Friday 12th April 2024

Monday 15th January (onwards): IT Dept open for Laptop Set-up

Thursday 25th January 8:30-4:30pm (onwards): Office Open

Monday 29th January: Auckland Anniversary Day

Tuesday 30th January & Wednesday 31st January: Teacher Only Days

Thursday 1st February: Year 9 Powhiri /Orientation & Senior Course Confirmation

Friday 2nd February: Year 9 Orientation & Senior Course Confirmation

Monday 5th February: All Year Levels on Timetable

Tuesday 6th February: Waitangi Day

Friday 29th March: Good Friday

Monday 1st April: Easter Monday

Tuesday 2nd April: Easter Tuesday

 

Term 2:  Monday 29th April – Friday 5th July 2024

Monday 3rd June: Kings Birthday

Friday 28th June:  Matariki

 

Term 3: Monday 22nd July to Friday 27th September 2024

Monday 12th August to Friday 16th August: Derived Grade Exams

Monday 2nd September to Friday 6th September: Tournament Week

 

Term 4: Monday 14th October to Wednesday 11th December 2024

Friday 1st November: Senior Prizegiving 1.30pm

Tuesday 5th November to Friday 29th November: NZQA Exams

Wednesday 11th December: Junior Prizegiving 11:30am